(10) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld naar het huwelijksfeest van Karel van Gelre.....
 
Het machtsgebied van Karel van Gelre was door toedoen van Maarten van Rossum en zijn assistent in 1518 ongeveer zoals onderstaande kaartje toont.....oranje is het aloude Gelderse kerngebied........geel is het gebied wat onder Gelderse toezicht stond en Utrecht is een verhaal apart....het gebied ten zuiden van Drenthe samen de kop van Overrijssel is het aloude ´oversticht´ wat oorspronkelijk ´Utrechts´ territorium was maar nu dus in gelres handen.....
 
 
Karel van Gelre (geboren 1467 in Grave) opgevoed in Vlaanderen onder voogdijschap van Karel de Stoute en later keizer Maximiliaan veldheer voor de Bourgondiers raakte in 1487 in franse gevangenschap en kon zich pas in 1492 voor 80.000 florijnen laten uitkopen door de Gelderse staten, waarna hij gelijk naar Gelre toog........en in Arnhem als vorst werd binnengehaald.......
 
 
De Gelderse standen hadden genoeg van de Habsburgse overheersing en zagen in Karel van Gelre hun eigen ´vrijheidsstrijder´ om zo onder de Habsburgse ´belastingen en politieke druk´ uit te komen.......Dit betekende voor Karel persoonlijk wel dat hij de kant van de Franse koning moest kiezen in de strijd tegen de Habsburgers (Filips de Schone en Karel V)......en dit betekende weer een permanente oologssituatie waar Maarten van Rossum dus zo´n belangrijke rol in zou spelen.......
 
 
Maar we schrijven 1518 in december trouwt Karel van Gelre (50 jaar) met Elizabeth van Brunswijk-Luneburg (24 jaar) in het Duitse Celle.......dochter van Hendrik IV van Brunswijk-Luneburg en Margaretha van Saksen.....in het hertogelijk hof aldaar......
 
 
of in de plaatselijke stadskirche.......die er toen reeds stond......
 
 
En in Februari 1519 haar blijde inkomste deed in het Hertogdom Gelre......hoe dat ging.......
 
Hertog Karel had de gansche ridderschap van ´t Graafschap Zutphen aangeschreven om zijn bruid aan de grens op te wachten en haar naar Zutphen te geleiden.......Tot de genoodigden behoorde ook Maarten van Rossum......hij maakte de feestelijkheden in Zutphen en Arnhem mede......
De steden waren grondig schoon gemaakt, de uitstallingen buiten de huizen moesten weggenomen, de varkensschotten moesten worden afgebroken, de schoorstenen geveegd.....al het wild en gevogelte opgekocht en toebereid......de nonnen uit de Zutphense kloosters hadden weken lang gestoofd  en gebraden......
Op de dag van het feest was geheel Zutphen in een feestroes. Het volk kreeg heel wat te zien: een tournooi, waaraan de Hertog zelf deelnam, goochelaars en kunstenmakers......volksspelen......het volk kreeg gebak, taarten en er waren fonteinen waaruit roode wijn opspoot.....
In de bruiloftszaal schitterde alles van goud en zilver, daar werden schotels met wildbraad, met gevogelte, en visch gepresenteerd....Daar daverde de vrolijkheid......
 
In Arnhem spande men zich in om het feest nog schitterender te maken.......de stad was ´s avonds prachtig geillumineerd.......het feestmaal stelde dat van Zutphen in de schaduw.....bij het nagerecht opende zich plotseling de zoldering van het vertrek, daaruit daalde een wolk tot boven het hoofd der vorstin......deze barstte plotseling los en een regen van banket, suikerwerk, welriekende wateren werd over de kersverse Hetogin uitgestort....Men had voor deze grap ook een naam bedacht: het donderbanket van onze Genadige Vrouwe.......
 
Maar de taak van de Hertogin was dan ook niet mis.......zij moest kinderen baren.......om Karel van een erfopvolger te voorzien........
 
Laat ze in deze belangrijke en enige zake.......nou net........falen......
 
 
De vraag die nu gesteld kan worden......was onze Karel wellicht impotent.......
 
Die vraag moet ontkennend beantwoord worden getuige de lijst bastaarden.....door onze viriele Karel van Egmond verwekt.....te weten:
ca 1508 Karel ´de oude´ bastaard van Gelre
ca 1515 Karel ´de jonge´ bastaard van Gelre
ca ?? Peter bastaard van Gelre
ca ?? Adolf bastaard van Gelre 

bij Anna van Roderlo en.....

 

ca 1511 Catharina bastaard van Gelre
ca ?? Anna bastaard van Gelre

bij Johanna van Rietwijck.

 
 
Onze Maarten die persoonlijk de wijnfontein had bedient.....kon het zich later allemaal niet zo goed meer herinneren........
Maar een feestje was het wel.......
 
 
verder, aflevering 11 terug, aflevering 9