(11) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld ten strijde tegen Kuinre, Steenwijk en Coevorden in het Oversticht.....
 
 
De rivier de IJssel met zijn beroemde Hanzesteden, Zwolle, Zutphen, Deventer, maar ook Hasselt en Kampen waren grote steunpilaren  voor het regiem van Karel van Gelre......maar het is wel altijd een haat liefde verhouding gebleven.......Wanneer men elkaar kon gebruiken dan was men welkom.......Dacht men bij een andere partij beter af te zijn dan koos men weer de andere partij.....
Toen Kampen plotseling een tol ging invoeren voor schippers die op Zwolle voeren waren de rapen in Zwolle gaar.......men smeekte de Hertog van Gelre hier iets aan te doen.....en deze toonde een gewillig oor.......
Maarten van Rossum moest maar eens oprukken naar het Oversticht........en zo geschiedde......
 
 
Het plaatsje en tol bij Kuinre (zie boven) moest het ontgelden....we schrijven 1523........
 

Kuinre als voorhaven van Kampen.

Kuinre fungeerde in de 15e en 16e eeuw als een voorhaven van Kampen. Emmeloord op Schokland was daarbij een overslaghaven, waarbij de goederen werden overgeslagen in kaagschepen. Veel goederen, die via Kuinre werden uitgevoerd werden verhandeld door kooplieden uit die stad. Uit verschillende gegevens blijkt het belang van Kuinre als voorhaven van deze machtige handelsstad. Tolvrijheid in Kuinre genoten de drie Hanzesteden en de Friezen van Stellingwerf, Doniawerstal, Schoterwerf. Kampen ontdoet zich blijkens een oorkonde van de tollen in Kuinre. De invloed van Kampen blijkt, wanneer de stad protesteert tegen plannen van de boeren langs de Tjonger om een dam in de rivier te bouwen, om een betere waterbeheersing mogelijk te maken. Kampen was bang, dat dit het scheepvaartverkeer van en naar Kuinre zou belemmeren. Ook in bestuurlijk opzicht hadden de Kamper kooplieden veel invloed.

Door de partijtwisten in het Sticht (Utrecht) en het tot Utrecht behorende Oversticht (Overijssel) riepen de bewoners van Overijssel de hulp van Karel van Gelre in......
In korte tijd had Karel het Oversticht bezet.......(of bevrijd, het is maar hoe je het bekijkt) alleen Steenwijk met zijn sterke vesting moest nog veroverd worden......
Tijd voor Maarten van Rossum om een aanval op Steenwijk te organiseren.......op 20 september werd er kermis gehouden, de bevolking  gaf zich over aan ongedwongen vroolijkheid, tot diep in de nacht werd er feest gevierd.....
Aan het hoofd van 70 ruiters en tweehonderd voetknechten komt hij bij het aanbreken van den dag voor de vesting.....zijn soldaten waden door de gracht.....klimmen over de wallen en bezetten de markt.......dan heeft een der buiten gebleven manschappen de onvoorzichtigheid eenige vuurpijlen af te schieten.......die op een gevaarlijke plaats neergekomen......een geweldige brand veroorzaakten.........in korten tijd stonden nagenoeg alle huizen in lichte laaie......het vuur vond overvloedig voedsel in de oogst......die pas was binnengehaald........ 
 
 
Coevorden moest er aan geloven........en werd ingenomen door de geldersche troepen......
 
 
Het Oversticht was nu geheel in handen van Karel  van Gelre........en de kersverse bisschop van Utrecht...........zat met de gebakken peren.....Het Friese gebied was door het verraad van Jancko Douwama.......inmiddels weer overgegaan in Bourgondische handen.........
 
 
de nieuwe Keizerlijke stadhouder George Schenck van Toutenburg........trok er aan de touwtjes en ten strijde tegen onze Karel van Gelre.......en onze Maarten van Rossum......
Als dank van Karel V belandde de Friese vrijheidsstrijder Jancko Douwama uiteindelijk in het gevang van Vilvoorde......waar hij ook stierf........ 
 
 
 
verder, aflevering 12 terug, aflevering 10