(15) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld en de vrede van Gorinchem 1528.
 
Met zijn raid op Den Haag had onze Maarten zijn naam als krijgsman definitief gevestigd in de Nederlanden.....en was hij veruit de ´populairste´ veldheer........Natuurlijk ontkende Karel van Gelre officieel dat hij opdracht had gegeven voor deze tocht...(maar onofficieel was deze tocht in overleg met de koning van Frankrijk Frans I ten uitvoer gebracht)...maar onderwijl herbevestigde (verlengde hij het contract) met Maarten als Maarschalk en kwam er bij dat Maarten in het vervolg  10% van het buitgemaakte zelf mocht houden......Dit was inmiddels ook hard nodig want een groep van 100 ruiters uit ´s Hertogenbosch had in 1528 ondanks een neutraliteitspact.....het huis van onze Maarten in Poederoijen in brand gestoken en verder verwoest.....de schade was zeer groot....ook bij buren en inwonend personeel.....Uit het verzoek voor schadevergoeding blijkt dat zowel het slot en de bijgebouwen getroffen waren.....100 appel- en perebomen waren omgehakt......23000 volwassen wilgen waren verloren gegaan en runderen, paarden en ander vee waren weggevoerd.......Natuurlijk vroeg Maarten van Rossum daar vergoeding voor. Poederoijen was immers neutraal dus de hertog moest de Landvoogdes daarop aanspreken......de vergoeding bestond uiteindelijk uit enige voorrechten......
 
 
Karel van Egmond Hertog van Gelre zat in een lastig pakket......Frans I Koning van Frankrijk sloot op 15 juni 1528 plotseling vrede met de Habsburgers (Karel V).......De Friese stadhouder Schenk van Toutenburg die Hasselt en Genemuiden al veroverd had stootte via Hattem door naar Harderwijk....... en kapitein-generaal Floris van Buren veroverde Amersfoort.....op 30 juni moesten de Gelderschen ten slotte ook Utrecht ontruimen....het strekt Van Rossum tot eer dat hij het verzoek van Karel van Gelre om de stad Utrecht in brand te steken niet tot uitvoering heeft willen brengen......Van Rossum krijgt opdracht om Hasselt te ontzetten.....onderwijl vallen bisschoppelijke troepen (Hendrik van Beieren)  de Betuwe binnen....en verwoesten te vuur en te zwaard de dorpen en kastelen in de Bommelerwaard....In allerijl werden er boden naar de veldmaarschalk Maarten van Rossum gezonden om hem van deze wandaden te verwittigen.....hij haastte zich naar het Zuiden....de bisschoppelijke troepen waren nog druk bezig met plunderen en roven....zij meenden dat straffeloos te kunnen doen.....Van Rossum was immers ver weg.......Maar onverhoeds daagt hij op.....de kreten ´Gelre, Gelre´ doorgalmen de lucht en in korten tijd zijn de plunderaars gedood of op de vlucht gedreven.....opnieuw rukt hij op naar Hasselt......met de grootste dapperheid greep hij zijn tegenstander aan.....doch het geschut van den vijand dreef groote wiggen in zijn rijen.....tegen de overmacht was hij niet bestand en moest hij afdeinzen......Hasselt gaf zich definitief over aan den vijand.......
 
 
De staten van Holland waren inmiddels wel bereid de buidel te trekken om de keizerlijke troepen van de landvoogdes Margareta van Oosternrijk te financieren......
 
Karel van Gelre stond nu geheel politiek geisoleert en militair in het nauw gedreven......en de kas was nagenoeg leeg......Hoewel het de Bourgondiers niet gelukt was aan Karel van Gelre de genadeklap uit te delen.....moest hij inzien in overleg met Maarten van Rossum dat hij beter vrede kon sluiten zolang er nog een kans op een eervolle regeling was......Na bijna een maand onderhandelingen is op 3 oktober 1528 in Gorinchem het vredesverdrag tussen Karel van Gelre en landvoogdes Margareta door hun beider gevolmachtigden ondertekend.....niet een wapenstilstand maar een volwaardig vredesverdrag.....In hoofdzaak komt het verdag  er op neer dat Karel van Gelre eindelijk erkend wordt als Hertog van Gelre, graaf van Zutphen en heer van Groningen, Drenthe en Coevorden......dat hij van zijn kant alle andere aanspraken laat varen......en zeer belangrijk dat Gelre als Karel kinderloos overlijdt aan Karel V zal toevallen.......
 
 
verder, aflevering 16 terug, aflevering 14