(16) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld aan/naar het Hof van Roy Francois (Frans I)
Na het Verdrag van Gorcum gesloten in oktober 1528 moest onze Maarten in november afreizen naar Amboise naar het Hof van Koning Frans I om heel diplomatiek aan de Franse bondgenoot uit te leggen dat Karel van Gelre met Karel V een verdrag was overeengekomen omdat hij niet anders kon. De Franse koning was niet ´amused´maar ervaren genoeg om van deze negatieve tijding een positieve te maken. Heer Maarten van Rossum werd met alle egards behandelt en keek zijn ogen uit aan het hof en bleef enkele dagen genieten van het hofleven. Natuurlijk werd er al gesproken over de toekomstige strijd tegen Karel V en de tactiek die ze beiden zouden bewandelen.

Na de de soberheid van Lodewijk, en nadat de wonden van de Honderdjarige Oorlog door Lodewijk XII zijn verbonden, is het Hof van Roy François I een weerspiegeling van de kastelen in deze Vallée des Roys, en is volledig aan schoonheid, feesten, elegante kleding, weelderige versieringen gewijd.

Dit schouwspel, waarin de voorouders worden uitgebeeld, is door de inwoners van Amboise uitgedacht. Het wordt uitgevoerd met een creatief enthousiasme, zoals alleen amateurs dat kunnen.

1492

De jonge koning Karel VIII vertrouwt de bouw van een nieuw verblijf aan drie metselaarsbazen toe.

1498

Karel VIII komt bij een dodelijk ongeval in Amboise om het leven. "Hij nam koningin Anne mee naar de Kaatsbaan. Zij gingen tezamen een zuilengang binnen : de koning stootte zijn hoofd tegen de deur en viel achterover ... en gaf de geest welke de Heer zo goed was in zijn Koninkrijk het Paradijs op te nemen."

Louise van Savooie komt in Amboise aan

Doordat Lodewijk XII kinderloos is gebleven, wordt de jonge vierjarige François d'Angoulême bij de koning ontboden. Hij wordt de vermoedelijke erfgenaam van de troon. Een hoopvolle verwachting groeit in het hart van zijn moeder, Louise de Savooie.

Kinderspelen

François groeit op en de terrassen van het kasteel. Jonge edelen, die zijn speelmakkers zijn, spelen  vaak bestormingen na : oorlogje, spelen, dronkenmansspelletjes, toernooien...

De eerste liefde van François d'Angoulême

François koestert een heel nieuw gevoel bij het zien van een jong meisje, Françoise, dochter van de kuiper, die op het kasteel werkzaam is. Wanneer hij ziet dat zij hem ontvlucht, gaat hij voor haar deur caracoleren en laat hij zich van zijn paard in de modder vallen ten einde de voldoening te hebben om haar op zijn gemak te kunnen toespreken...

Lodewijk XII huwt Mary van Engeland

Anne de Bretagne is gestorven zonder dat zij de koning een kroonprins heeft geschonken. Deze huwt vervolgens de jonge Mary van Engeland. De flirts van François dreigen zijn toekomst te compromitteren : men kan nooit weten, indien Mary de koning een zoon schenkt... een vriend waarschuwt François net op tijd voor het gevaar dat hij door zijn jeugdige onstuimigheid loopt...

Lodewijk XII sterft

Op 1 januari 1515 wordt François koning van Frankrijk. Het hele rijk jubelt, vooral de inwoners van Amboise, want het eerste gebaar van François is hen een patentbrief te verlenen, waarmee hun voorrechten worden uitgebreid.

Er heerst grote vreugde in Amboise

Feesten, eten en slemppartijen..

Eigenliefde

François is wel degelijk het voorbeeld van de volmaakte ridder en van de machtige, elegante Heer uit zijn tijd. Poëzie, muziek, mooie vrouwen zijn slechts enkele van zijn hartstochten, net zoals natuurlijk...

De jacht

Het jagen op vogels, op doeken... Vandaag geeft hij de voorkeur aan het jagen met windhonden... Vergezeld van zijn parforcejacht officieren, zijn knechten en zijn boogschutters, vertrekt hij naar nabijgelegen hoogstammige bomen...Het voor de geest roepen van de Italiaanse zaken

Na Karel VIII en Lodewijk XII, sleept François zijn troepen mee naar de andere kant van de bergen. In Amboise, wacht de moeder van de nieuwe koning in angstige verwachting op nieuws.

Tenslotte bereikt haar op 14 september 1515 het volgende bericht : vanuit het kamp in Marignan, kan François zijn schitterende overwining bekend maken. Bayard roept hem tot de Ridderkoning uit.

Bij zijn terugkeer uit Italië, bloeien de feesten op in de tuin van Frankrijk. Er wordt veelvuldig gefeest... dopen en trouwerijen vormen vaak een  schitterende aanleiding.

Aan het Hof van Roy François

Voorafgegaan door zijn wachten en lakeien, doet het Hof zijn plechtige intrede op de terassen van het Koinklijk Paleis om aldaar zijn koning te verwelkomen.

Op de klanken van de Renaissance muziek, is het genieten van de dansen op pavanes, bransles en gaillardes...

"Een Hof zonder Dame is als een tuin zonder een mooie bloem..."

De oude stenen van het kasteel, die ons over de liefdes van onze koningen vertellen, hebben daarvan de weerklank behouden : die van de Roy voor de gravin de Châteaubriant...

"Triboulet is een gek met ezelsoren... die een ieder nabootst" de spot drijft met iedereen en de dorpelingen met hun geschenken verwelkomt...

Het kasteel wordt een plaats van aanhoudende feestelijkheden en François laat één van de genieën uit die tijd komen : Leonardo da Vinci.

Leonardo organiseert ruiterfeesten en maskerades en als de fantastische regisseur die hij is, weet hij de meest briljante hovelingen te boeien en versteld te doen staan...

 
verder, aflevering 17 terug, aflevering 15