(19) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld naar Vilvoorde.
 
In december 1528 moest Maarten nog voor de Gelderse Raad zijn afscheid vieren want al zijn tijd was nu nodig om een ruitermacht te vormen en te leiden ......hij werd als een ´koning´  door de Raad toegezongen om zijn daden en prestaties.........en presenteerde het wapen van Rossum........
 
 
Het herstel van het verwoeste kasteel in Poederoyen nam hij met kracht ter hand......en verbleef enige tijd bij zijn broer in Rossum en wellicht ook bij zijn zus Margriet......die inmiddels getrouwd was met Johan van Isendoorn.......
 
Eindelijk rust in het ´vredige´ Gelre.......of toch niet........
Groot was de schrik dat in begin 1529 er een ordonnantie kwam van Karel V........of de Maarschalk Maarten van Rossum met zijn 250 ruiters (door Karel V betaald) naar Vilvoorde wilde komen, zijn reguliere troepen waren naar Wenen gestuurd om de Turken een halt toe te roepen en Maarten moest het vacuüm in Vilvoorde komen vullen.......
 
In het Verdrag van Gorcum was geregeld dat Karel V ten alle tijden een beroep kon doen op de ruitermacht van Karel van Gelre dus restte Maarten van Rossum niets anders dan zijn ´koffers´ te pakken en  met de kersvers geworven ruiters op weg te gaan naar Vilvoorde (boven Brussel).....
 
 
In Vilvoorde lag het centrale legerkamp van Karel de V (een groot Spaans garnizoen) en er stond een groot kasteel waar zeer vele politieke tegenstanders gevangen werden gehouden........waaronder de bekende Jango Douwama de friesche vrijheidsstrijder waar Maarten van Rossum ook nog mee samengewerkt heeft in zijn friese stadhouders periode......in 1529 zat Jancko daar nog steeds gevangen vanaf 1523 en overleed aldaar in 1533 ......zonder dat er een proces was gevoerd......Het lichaam is begraven in de Lieve Vrouwekerk van de Goede Hoop te Vilvoorde.Na zijn overlijden, dus nog voor er een proces tegen hem had plaats gevonden, werd het stoffelijk overschot naar het zgn."Galgenveld" even buiten Vilvoorde, gebracht. Daar is het stoffelijk overschot door een paar monniken ontvoerd en overgebracht naar de Lieve Vrouwekerk. In het koor is hij begraven.
 
Het moet een imponerend gezicht zijn geweest Van Rossum aan het hoofd van die ruiterschaar te zien voortrijden.......
Geheel ´s Hertogenbosch liep uit toen het bekend werd dat de gevreesde aanvoerder door de stad zou trekken. Bij velen heerschte er beklemmende angst, zij dachten aan het Geldersche spreekwoord:
 
Twee Maartens stellen de geheele wereld in roeren.
De eene plaagt de Kerk, de ander de boeren.
 
 
Maar hun angst bleek ongegrond. De stoet was indrukwekkend genoeg, die stoere ruiters, in kleurige kleedij, gezeten op hun forsche paarden, dat opwekkende trompetgeschal en die vroolijk wapperende Geldersche banieren. Ze kwamen gelukkig met vreedzame bedoelingen. De Veldmaarschalk Maarten van Rossum gunt zijn troepen in de stad een dag rust, zij worden ingekwartierd, hij zelf logeert in de herberg: De Roode Poort, gelegen in de Hinthamerstraat en geniet daar van het onthaal dat de stadregeering hem biedt.
 
 
En ziedaar wie staat er eveneens  langs de route van de ruiterschaar, de jonge Gerard Kremer de latere wereldberoemde Mercator die eveneens in de Den Bosch  woonde in (1529) een zijstraat de Schilderstraat van de Hinthamerstraat  in het armenhuis van de Broeders van het Gemene Leven..........
 
 
Het bezoek in Vilvoorde......bleek toch enige tijd te duren......en Maarten en zijn assistent (paardenfokker uit de Bommelerwaard) keek zijn ogen uit op de grootste paardenmarkt in Vilvoorde van de Benelux (maar die bestond toen nog niet).....
 

 

verder, aflevering 20 terug, aflevering 18