(2) Opzoek naar Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld......zo begon het.....
 
Op deze 2 de dag van mijn vakantie ondernam ik een nieuwe poging om de weledele heer Maarten van Rossum onder ogen te komen......
Ik verliet wederom mijn kasteeltje...
 

Ditmaal nam ik mijn ijzeren paard als vervoermiddel......

 
Het eerste kasteel waar men zeide dat Maarten zich op zou houden bleek met de grond gelijkgemaakt.....
Alleen  een contour  van een deel van de vestingmuur resteerde en een prachtig ANWB bord....
 
Mijn teleurstelling wat groot...... maar de plaatselijke vandaal Snydewind kon ik overmeesteren en de echte verblijfplaats van Heer Maarten van Rossum doen bekennen.....hij zou zich ophouden in Poederoijen dus toog ik naar Poederoijen....
 
Ik moest daarvoor wel de plaatselijke pont nemen die op deze zonnige zondag natuurlijk niet voer omdat de lokale gereformeerden ter kerke gingen en op de dag des heren niet mochten werken zodat mijn bezoek aan Heer Maarten opnieuw dreigde te mislukken.....
 
 
Maar mijn ijzeren paard hield er de sporen in en na enige omwegen bereikte ik alsnog de heerlijkheid Poederoijen....
 
Het kasteel doemde al spoedig op en de vlag wapperde uitbundig hetgeen wel moest betekenen dat de heer des huizes aanwezig moest zijn....
 
Het kasteel was omgeven door een enorme gracht met een enorme toegangsbrug en de bewakers hielden zojuist siesta...zodat het een eitje voor mij moest zijn om het kasteel te nemen......
 
Vanuit het struikgewas observeerde ik het woonvertrek van waar ik Maarten meende te herkennen....
 
Maar hoe goed ik ook observeerde de Heer Maarten van Rossum liet zich niet zien of horen.....
 
Ik kroop dan ook maar op zolder om mijzelf vanuit deze hinderlaag met vaten wijn te vermaken....tot ik enige sporen van Maarten zou ontwaren......Helaas had ik iets te veel van de wijn gesnoept en de volgende morgen werd ik met een kater wakker en was de vogel gevlogen.......Het kostte me nog veel moeite om ongezien het kasteel van Maarten van Rossum te verlaten......zonder kleerscheuren.....
 
Maar de troost was groot..want tijdens mijn vlucht vond ik een pasfoto van Maarten van Rossum en deze kan ik u toch niet onthouden....
 
Met gezwinde spoed reed ik weer terug naar mijn kasteeltje en ik koesterde de wens bij een volgende gelegenheid Maarten in een hinderlaag te lokken......
 
verder, aflevering 3 terug, aflevering 1