(20) .Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld en de herovering van Terwolde.
 

In augustus 1529 trekt Maarten van Rossum vanuit Vilvoorde huiswaarts met zijn 250 ruiters over “s Hertogenbosch, Hedel naar Arnhem. Voor den overtocht van de ruiterschaar bij Hedel moest de som van 7 gulden betaald worden......

Met zijn broer Johan van Rossum die “dingmeester en richter“ is in Zaltbommel maakt hij plannen voor de bouw van een poortgebouw in Zaltbommel......

In 1531 krijgt Maarten opdracht om het geschil tussen Joachim van Wisch en de graaf Van den Bergh te beslechten.......

Joachim van Wisch en zijn moeilijkheden met Bergh

Joachim is de bekendste telg uit het geslacht Wisch. Hij wordt ook wel het onrustige kind van Wisch genoemd. Op zeer jeugdige leeftijd onderneemt hij een reis naar Frankrijk om daar Frans te leren. Hij staat dan op goede voet met hertog Karel van Gelre. Hertog Karel beschermt Joachims goederen tijdens zijn afwezigheid. Als Joachim een jaar later terugkeert, ontstaan de moeilijkheden tussen Wisch en Bergh.
Het begint met een geschil tussen Joachim en zijn moeder Walburga van den Bergh over de nalatenschap van de jong overleden graaf Frederik van den Bergh, heer van Hedel. Graaf Frederik van Bergh is een broer van Walburga van den Bergh, maar hij heeft haar voor zijn dood onterfd. Toch meent Joachim enige aanspraken via zijn moeder Walburga te hebben. Hij wil graag het goed Wisch herenigen. Joachim is inmiddels gehuwd met Margaretha, gravin van Salm, die hem geen kinderen schenkt.
In het jaar 1525 overlijdt een oom van Joachim, Gijsbert van Wisch. Joachim komt hierdoor in het bezit van Overhagen bij Velp.
In 1528 ontvangt Joachim een aanstelling tot veldheer en bevelhebber in het Overkwartier. Om verschillende redenen, zoals het eerder vermelde testament van Frederik, ontstaan er grote moeilijkheden tussen Joachim en de graaf Van Den Bergh.

Roofridder op de Wildenborg

Vanuit de hem toebehorende Wildenborg terroriseert Joachim de Zutphense en Deventer kooplieden. In 1523 is de relatie van Joachim met de hertog zo slecht dat deze een vaste bezetting op de Wildenborg legt en het gedeeltelijk laat afbreken. De twist met Bergh neemt dan zulke scherpe vormen aan, dat Joachim in 1528 het  "nieuwe" kasteel in Terborg laat plunderen en verwoesten. Alleen een ronde toren blijft staan.


Hertog Karel van Gelre probeert Joachim met brieven en vermaningen tot rede te brengen. Joachim is hier niet vatbaar voor en de twist escaleert.
Joachim en zijn trawanten blijven het gebied van Bergh brandschatten. Joachim weet zelfs Johan II van Raesfeldt

de heer van het slot Swanenburg bij Gendringen, dat leenroerig is aan Bergh, op zijn hand te krijgen.
Uiteindelijk neemt hertog Karel forse maatregelen. Hij laat in 1531 Terborg belegeren door onze legeraanvoerder
Maarten van Rossum......

Het stadje valt op 20 mei in handen van Van Rossum, maar Joachim slaagt erin te vluchten. Sindsdien zijn de hertog en Joachim vijanden. De aloude goede verhouding Gelre-Wisch is voorgoed verleden tijd......

Geslacht Wisch sterft uit

Er vinden vele pogingen tot verzoening plaats, maar pas na Karels dood in 1539 verschijnt Joachim weer in de vergadering van de Geldersche landschapstafel. Drie jaar later in 1544 overlijdt ook Joachim op 45-jarige leeftijd. Hij sterft in het huis 'den Rooden Tooren' te Zutphen aan een beroerte. Hij wordt bij zijn voorvaderen begraven in het klooster Betlehem.....
Met het overlijden van de laatste heer valt het doek over het geslacht Wisch, dat nu definitief uitgestorven is. Na de dood van Joachim krijgt zijn zuster Ermgard van Wisch het goed, maar zijn moeder Walburga van Bergh krijgt na een proces in 1547 het vruchtgebruik........

 

 

verder, aflevering 21 terug, aflevering 19