(23)  Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld drost van Bredevoort en de truc en overlijden van Karel van Gelre.
 

n 1534 wordt Maarten van Rossum door hertog Karel van Gelre als drost van Bredevoort aangesteld. Dit ambt zal hij tot aan zijn dood in 1555 uitoefenen.

In oktober 1534 kwamen afgezanten van Keizer Karel V naar Arnhem. Zij hadden opdracht een onderdeel van het verdrag van Gorcum uit te voeren. Bepaalde edelen en steden zowel van Gelderse als van Bourgondische-Nederlandse zijde moesten het verdrag binnen zes jaar na de publicatie met hun brieven bevestigen. De gezanten kregen echter geen audiŽntie bij Karel van Gelre. Na enkele dagen liet hij hen weten dat naar zijn mening het verdrag van Gorkum onbevredigend werd nagekomen. De bepaling dat het hertogdom bij zijn overlijden zonder wettige zonen of dochters aan de keizer zou komen, moest verdwijnen. De gezanten dropen met die boodschap weer af en Karel van Gelre knoopte in het diepste geheim de verbroken diplomatieke betrekkingen met Frankrijk weer aan. Een week na het bezoek van de keizerlijke gezanten (14 oktober) sloot Karel van Gelre met 

de koning van Frankrijk (Frans I) de zogenaamde geheime overeenkomst dat Gelre, bij zijn overlijden zonder wettige nakroost aan de Franse kroon zou komen.

Het in het geheim gesloten verdrag tussen Karel van Gelre en Frans I met de handtekening van Frans I.

Naar de opvatting van Karel van Gelre waren het verdrag van Gorkum en deze overeenkomst in het geheel niet met elkaar in strijd. Hij had zich voorgenomen de keizer Karel V ertoe te brengen die ene bepaling over de opvolging  buiten werking te stellen en na de wijziging zou de Gelderse Landdag vrijelijk een opvolger kunnen aanvaarden. Zijn voorkeur was: de koning van Frankrijk. Echter de Gelderse steden wisten nog van niets.

Na het verlies van Groningen en Drente werd te Grave een nieuw verdrag gesloten tussen Karel van Gelre en Karel V. Hertog Karel van Gelre moest zijn band met Frankrijk opnieuw verbreken, doch het belangrijkste was wel dat hij inzake de opvolging het beoogde doel bereikte.  De Gelderse Landdag was weer vrij in het kiezen van een opvolger van Karel van Gelre  naar eigen inzicht. Een enorm succes voor Karel van Gelre echter de steden in Gelre waren niet van plan Karel van Gelreīs voorkeur te volgen. Op de Landdag in december 1537 kozen ze uiteindelijk zich aan te sluiten bij de Nederrijnse staten Kleef, Gulik, Berg (hertogdommen), Mark en Ravensberg (graafschappen) die geregeerd werden door Johan III.  Zijn zoon de 21 jarige Willem van Kleef werd als Hertog Willem II in 1538 gehuldigd als opvolger van de op 30 juni 1538 gestorven Karel van Gelre.

In de Eusebius kerk in Arnhem ligt het praalgraf van Karel van Gelre.

En onder de vloer van de kerk ligt de grafkelder met de resten van de overleden hertog.

 

verder, aflevering 24 terug, aflevering 22