(24)  Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld in dienst van Willem van Kleef (Gulik).

Het ambt in Bredevoort vergde zoveel tijd dat Maarten van Rossum zijn neef Jan van Isendoorn benoemde tot drost in Bredevoort. Onze Maarten was naast ambt van Bredevoort afgevaardigde van de kwartieren van Zutphen in de Gelderse raad en maarschalk. Toch verbleef hij dikwijls op het slot in Bredevoort. 

In 1538 kocht hij het zogenaamde ´Duivelshuis´ in Arnhem.

Nu maakt het Duivelshuis onderdeel uit van het stadhuis in Arnhem en naar het schijnt zetelt het College van B&W in dit gedeelte.

De naam Duivelshuis komt van de Saters in de ornamentiek van dit huis.

De komst van Willem van Kleef had voor Maarten geen consequenties. 

Hij en zijn broer Jan van Rossum werden eervol overgenomen en met hen ook Christoffel van Meurs, Joost van Bronkhorst-Borculo, Zeger van Arnhem en enige anderen. Tot de vorsten die aan de benoeming van 

De enige overgeleverde foto van Willem van Kleef.

Willem van Kleef als opvolger in Gelre zijn goedkeuring verleende behoorde de keurvorst van Saksen Johan Frederik, een van de voormannen van het Schmalkaldische verbond van protestante vorsten en steden.

Dit was weer tegen het zere been van Karel V (zie foto hierboven) en landvoogdes Maria van Hongarije die immers niets van het protestantisme moesten hebben. Vader en zoon van Kleef hebben alles in het werk gesteld om met de keizer tot een vreedzame oplossing te komen. Willem van Kleef is zelfs naar Gent geweest  om hoogst persoonlijk met keizer  Karel V tot een vergelijk te komen. De bevolking van Nijmegen doorstond doodsangst vanwege de vrees dat hun nieuwe hertog door de keizer zou worden vastgehouden. Dit laatste gebeurde echter niet maar de standpunten bleven onoverbrugbaar. De habsburgers hadden het opnieuw verbruid bij de Geldersen.

Vanaf juni 1540 begint de Kleefse gezant Cruser opnieuw de onderhandelingen met de Franse koning Frans I. Dit verloopt zo voorspoedig dat er zelfs een huwelijk tussen het nichtje van Frans I, Jeanne dochter van Hendrik van Navarre met Willem van Kleef in de lucht hangt.

Een andere diplomatieke huwelijksmissie uit de koffer van Willem van Kleef is dat hij zijn zusje Anna (van Kleef) 25 jaar oud (foto zie hieronder) uithuwelijkt aan de nieuwe bondgenoot Hendrik VIII (zie foto hierboven) 49 jaar van Engeland.

De uitvaart van Anna van Kleef per schip op de Zuiderzee naar haar huwelijkspartner Hendrik VIII in Engeland.

De enige overgleverde foto van Anna van Kleef.

Dit huwelijk houdt nog geen jaar stand.

Maar de messen zijn opnieuw geslepen. Willem reist naar Amboise om met Frans I verder te onderhandelen en zijn verloving te vieren met Jeanne welke de Franse koning echter als onderpand bij zich houd.

 

verder, aflevering 25 terug, aflevering 23