(28)  Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld en de verovering van Amersfoort.

De uiterste blijdschap voor de zege om Sittard werd spoedig getemperd door muiterij in de troepen van Maarten van Rossum. De mannen vonden dat ze onvoldoende betaald waren voor deze overwinning. Voor hertog Willem van Kleef was dat heel onaangenaam. De zomerveldtocht moest immers nog beginnen.

Maarten van Rossum kreeg opdracht zijn troepen in het gareel te krijgen. Een kolfje naar zijn hand. In minder dan geen tijd had hij de muiters tevreden gesteld. Zij zouden zijn vanen volgen. Er was roem en buit te behalen.  Hij rukte met zijn leger op naar Woudenberg in Utrecht. Het doel was Amersfoort veroveren.

Van Rossum had er lucht van gekregen dat het garnizoen van de stad een poging waagde om Nijkerk te veroveren. Daardoor was de gelegenheid schoon om de niet versterkte stad aan te vallen. In de morgen van de 4e juli 1543 liepen zijn troepen storm tegen Amersfoort. De burgerij was echter niet van zins zich over te geven. Zij verdedigden zich dapper. De eerste stormaanval mislukte. Daarop volgde echter spoedig een tweede en een derde. Bij de vijfde stormloop gaf de stad zich gewonnen.

Maarten van Rossum rukte de stad binnen. De plundering werd door de bevolking afgekocht met 80000 dukaten elk van vier en twintig stuivers. Lang bleef hij niet in Amersfoort. Maar het leverde wel het volgende versje op: 

Amersfoort was een kamp vol stieren,
Keizer noch Koning kon haar regieren,
Maar toen Maarten van Rossum kwam,
Die maakte van elke stier een lam.

Het vorige jaar had de tocht in Brabant hem een grote buit opgeleverd. Daarheen was dus weer het doel van zijn tocht.

 

verder, aflevering 29 terug, aflevering 27