(34)  Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld voor Karel V. ten strijde tegen Frans I in Piemont.

Nu de oorlog tussen Frans I koning van Frankrijk en Karel V weer in volle hevigheid was uitgebroken in 1543/1544 werd onze Maarschalk Maarten van Rossum  met een aanzienlijke schare nederlanders naar het grensgebied tussen Frankrijk en Italië gezonden 

en  wel naar het gebied Piemont.

Daar vond de legendarische veldslag plaats onder opperbevel van Maarten van Rossum die de geschiedenis is ingegaan als de slag om Cerignan.

Hoewel de veldslag uiteindelijk verloren werd door Maarten was het niemand ontgaan dat de nederlanders zich onder het opperbevel van Van Rossum  uitzonderlijk manmoedig manifesteerden en ook Karel V vernam dit. Met opgeheven hoofd kon hij weer huiswaarts  trekken. Immers de oorlog naderde haar voltooiing door de vrede die Frans I en Karel V op 18 september 1544 overeenkwamen de zogenaamde Vrede van Créspy.

Na deze krijgshandelingen kon Maarten zich weer aan de bouw van zijn kastelen wijden en zich ontfermen over het bestuur van Gelre. Hij was belast met het militair gezag in Nijmegen en uit dien hoofde kon hij in 1545

de Landvoogdes Maria van Hongarije in Nijmegen rondleiden die het laatste wingewest in de Nederlanden kwam inspecteren.

Willem van Oranje kwam in 1544 na de dood van zijn oom Rene van Chalon naar de Nederlanden en vestigde zich in Breda. Met Maria van Hongarije bezocht de toen pas 12 jarige Willem  van Oranje Gelre, Overijssel, Groningen en Friesland. Willem van Oranje kan worden bestempeld als een van Maria´s pleegkinderen. Aan haar hof kreeg hij zijn militaire opvoeding. Met Christina van Denemarken was hij een van de lievelingen van de regentes. Als het maar even kon, woonde hij in Brussel.

Hier zien we de jonge Willem te paard tijdens zijn bezoek aan Nijmegen.

 

verder, aflevering 35 terug, aflevering 33