(35)  Met Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld ontvangt Karel V. in Arnhem, Nijmegen en Zutphen.

Nu het eindelijk vrede was tussen Frans I en Karel V konden de gewesten in alle rust aan de economische wederopbouw beginnen. Maarten woonde afwisselend in Bredevoort, Arnhem (Het Duivelshuis) en bezocht  zijn geboortestad Zaltbommel en verbleef daar in een herberg, immers het in aanbouw zijnde poortgebouw (het huidige Maarten van Rossum Museum) was nog niet gereed. Het stadsbestuur van Zaltbommel heeft hem opgezocht  en zeer gul onthaald.

Karel V (zie boven) die nu op het hoogtepunt van zijn macht stond kon zich volledig gaan wijdden aan het bestrijden van het opkomend protestantisme. Zijn voormalige tegenstanders zijn nagenoeg allemaal verslagen of er is vrede mee gesloten. Een opsomming:

-in mei 1544 sluit de keizer in Duitsland een vredesverdrag met de koning van Denemarken

-in september 1544 de vrede met Frans I koning van Frankrijk in het vredesverdrag van Crespy

-in oktober 1544 wordt er in Brussel zelfs een feestelijke orgie gehouden met de echtgenote van Frans I Eleonora (een andere zus van Karel V) aan het hof van Maria van Hongarije (landvoogdes van de nederlanden en zus van Karel V) De keizer toont tijdens deze feesten zijn waardering voor de krachtige leiding (ook op militair gebied) van Maria van Hongarije en geeft haar als geschenk de stad en heerlijkheid Binche

-in februari 1546 sterft Maarten Luther

In mei 1546 woont de keizer de Rijksdag te Worms bij en moet daar vaststellen dat er geen sprake meer kan zijn van overleg tussen de katholieke en protestantse vorsten. In de zomer van 1546 besluit de vorst een bezoek te brengen aan Gelre.

Op feestelijke wijze wordt hij onthaald door Maarten van Rossum in Arnhem, Nijmegen en Zutphen.

De stad Zutphen overrompeld door dit bezoek leende een zilveren beker uit het bezit van Maarten van Rossum om als geschenk aan de keizer te kunnen overhandigen. Twee jaar later kreeg Maarten een nieuwe beker terug van het stadsbestuur van Zutphen. De keizer (zelf een verwoed veldheer) kon het met onze  veldheer zeer goed vinden en had grote waardering voor Maarten van Rossum. De jaarwedde van Maarten van Rossum bedroeg 1000 gulden

-op 28 januari  1547 sterft de engelse vorst Hendrik VIII

-en in februari 1547 sterft Frans I in Rambouillet.

In april stond het keizerlijk leger tegenover het protestantse leger van de hertog van Saksen, aan de MŁhlberg, nabei Meissen. Karel V toonde ook hier  zijn genie als strateeg en wist het Saksische leger te verrassen en zelfs de keurvorst van Saksen, Johann Friedricht en Ernst, hertog van Brunswijk gevangen te nemen. Nadat de keizer enige tijd met de gedachte gespeeld had ze als opstandelingen tegen het wettig gezag te laten onthoofden, werd er een verdrag gesloten, de capitulatie van Wittenberg (18 mei), waarin bepaald werd dat de keurvorst vervangen werd en een gevangenen bleef aan het keizerlijke hof. De enige opstandige vorst die overbleef, de landgraaf van Hessen, begreep dat tegenstand niet veel zin meer had en kwam te Halle genade afsmeken. Hij werd net als de keurvorst van Saksen een gevangene aan het hof. Zij kregen beiden hun vrijheid - en bevoegdheden - terug in 1552.

In Augsburg in de zomer van 1547 vaardigde Karel, als grote overwinnaar, een aantal maatregelen uit in verband met een hechtere staatsstructuur in Duitsland en de Nederlanden. De Duitse rijksvorstendommen en -steden werden gegroepeerd in Kreitsen die onder leiding van een door de keizer benoemde rijksvorst geplaatst werden. Daarboven werd een Rijksbond geplaatst, belast met het innen van de belastingen. Er werd een hoog gerechtshof voor het ganse gebied (Reichskammergericht) ingesteld.

De beschikkingen in verband met de Nederlanden werden op 26 juni 1548 door de Rijksdag aanvaard. De Nederlanden (de Zeventien ProvinciŽn) werden, bij het zogenaamde Besluit van Augsburg, als Bourgondische Kreits een onafhankelijk lid van de Rijksbond.

De keizer verlaat Augsburg op het einde van de zomer en reist naar Brussel, met zijn twee gevangenen. In december 1548 ontvangt hij daar Eleonora, de weduwe van Frans I.

 

 

verder, aflevering 36 terug, aflevering 34