(36) Maarten van Rossum Heer van Poederoyen en de rest van de wereld en de komst van Hendrik II en Filips II

In juli 1547 bestijgt Hendrik II (zoon van Frans I) de Franse troon. Het zal duidelijk zijn dat ook hij geen al te warme gevoelens koesterde voor het Habsburgse huis van Karel V.  Op de foto hieronder zien we Hendrik II  in het midden, met links naast hem zijn vrouw Catherine de Medici en rechts naast hem zijn maitresse Diane de Poitiers.

Een van de eerste daden van Hendrik was zijn stiefmoeder Eleonora (de weduwe/echtgenote van Frans I) verbannen van het Franse hof. Vanaf die tijd heeft Eleonora bij haar zuster Maria van Hongarije gewoond, eerst in Brussel en later in Spänje.

In de winter van 1548/1549 reist prins Filip (de latere Filips II)  van Barcelona, via Lombardije, Tirol en Duitsland naar de Nederlanden.

Maria van Hongarije wacht hem op in Waver en voert hem naar het kasteel van Tervuren.

In het nabije Haren werd ter zijner ere een groots militair feest georganiseerd. Op 1 april van 1549. Op bovenstaande schilderij ter gelegenheid van de Blijde Intrede van Filips II zien we talloze ridders waarvan sommige met naam en toenaam vermeldt. Was onze Maarten van Rossum ook 1 van de deelnemers bij dit tournooi?

Daarna werd de blonde prins, die alleen Castiliaans sprak, door een aantal edelen naar Brussel begeleid waar hij een plechtige intrede deed en op het paleis ten slotte zijn vader ontmoette, die wegens jicht zijn kamer niet had kunnen verlaten.

Foto boven het Hof van Bruxelles met op de voorgrond het tournooi veld.

Met boven en onder een beeld van de feestelijkheden in Binche, het Hof van Maria van Hongarije.

Filips nam deel aan heel wat feestelijkheden in Brussel.

In de volgende maanden deed hij, begeleid door zijn vader Karel V, heel wat blijde intredes in steden van de Nederlanden. O.a. Amsterdam, Utrecht en  Breda. De reeks werd afgesloten door de intrede in de belangrijkste en rijkste stad van die tijd, Antwerpen.

 

verder, aflevering 37 terug, aflevering 35