(39) Maarten van Rossumīs dood, begrafenis en roerselen na zijn dood.

In het voorjaar van 1555 wordt onze Maarten besmet met het pestvirus. Hij bevindt zich dan in Charlemont, Givet zuid België, nu Frankrijk.

Als de wiederweerga wordt hij per reiswagen naar Antwerpen vervoerd waar de beste medische voorzieningen van die tijd waren.

De chirurgijn met zijn pestmasker (zie foto) kon Maarten nog enige weken in leven houden. Op pinksterdag 7 juni 1555 overleed Maarten aldaar.

Een week lang lag hij daar opgebaard, waardoor vriend en vijand afscheid van hem kon nemen.

Daarna werd het lichaam overgebracht naar Rossum bij Zaltbommel, alwaar hij in de plaatselijke katholieke kerk een grafkelder had laten bouwen met een marmeren sluitsteen. Hier konden zijn familie en vrienden en bestuurders van Gelre afscheid van hem nemen.

Maar ook hier kreeg hij niet de eeuwige rust die hij verdiende. Vlak voor de Beeldenstorm werden zijn botten uit het graf genomen en naar Arnhem overgebracht. De beeldenstormers verwoesten de kerk en de marmeren grafsteen van Maarten van Rossum. Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn de beenderen van Maarten van Rossum uit Arnhem verdwenen/verwoest.

Wat valt er nog meer te zeggen over het leven van Maarten van Rossum.

Zijn leeftijd

In oude boeken staat immer vermeldt als geboortejaar ca. 1478. En als sterf jaar 1555. Een rekensom leert dat hij dan 77 jaar oud geworden zou moeten zijn. In recentere studies duikt steeds meer 1498 als geboortejaar op. Dan zou hij 57 jaar geworden zijn. Met zijn levensstijl zou dat voor een post middeleeuwer veel waarschijnlijker zijn. Immers zijn eerste daden dateren van 1516. In 1555 was hij nog steeds aktief als veldheer en is niet gesneuveld in het veld maar als een echte Heer heeft hij alle veldslagen overleefd en is uiteindelijk  geveld door een microbe.

Maarten is nooit getrouwd geweest! Wel liet hij een natuurlijke dochter na, waarvan verteld werd dat zij gehandicapt was.

Het harnas van Maarten van Rossum duikt in de bronnen plotseling op in 1608 in het kasteel van Dussen waar de slotheer Walraven van Gent het in zijn bezit schijnt te hebben. Dit harnas is later tijdens de franse bezetting verdwenen.

De erfenis van Van Rossum

Margriet en Johan van Rossum, broer en zus van Maarten van Rossum erven de bezittingen van Maarten van Rossum.

Karel V (1500-1558)

Karel V draagt op 25 oktober 1555 het gezag over de Nederlanden met inbegrip van Gelre over aan zijn zoon Filips II. Koning Filips II (1527-1598)  is hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Met beroep op hun privileges weigeren Gelre en Henegouwen om hun gedeputeerden de afdanking te laten bijwonen; want Filips II is verplicht persoonlijk naar deze provincies te reizen en de eed van trouw af te nemen. Stadhouder van Gelre wordt Filips de Montmorency-Nivelle, graaf van Hoorne (tot 1567)

EINDE

 

Het beeld van Maarten van Rossum voor kasteel de Cannenburch in Vaassen

 

Met dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan dit portret!

Peter Dijs

info@maartenvanrossum.com

 

terug, aflevering 38